Hva koster det å være medlem i korpset?

Kontigent pr. halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
Aspirant (musikkere og drill)Kr.  1 500,- 50 %
Hovedkorps/drillKr.   1 500,- 50 %
Støttekorps
Gratis

Annet

INFORMASJON
Medlemskapet er på kr. 1 500,- pr. år og gir fellesøvelser, individuell opplæring i kulturskolen/ansatt instruktør i korpset, instrument eller annet nødvendig utstyr, uniform og forsikring.
I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.
Søk
Driftes av Styreportalen AS