Årshjul 2015/2016

August:
Oppstart øvinger
27. Styremøte
31. Rekrutering på barneskolen (i skole tiden)
September:
7. oppstart juniorkorps
15. Styremøte
Oktober:
22. Styremøte kl. 20.00
31. Høstmønstring (Konsert kl. 17)
November:
19. Styremøte kl. 1930
Desember:
10. Ekstraordinært årsmøte
2016
Februar:
Uttak av tamburmajor
Mars:
07. Styremøte kl. 19.00
11.-13. mars –Snåsahelg
April:
12. Unifromsprøving for drill
17. Vårmønstring
21. Styremøte kl 18.00
Mai:
1. Spille i gatene
 17. Spille i barnetog
Juni:
 
17. Ekstraordinært årsmøte.
 17. Stiftelses fest.