DRILLUTTAK VERDALSØRA SKOLEKORPS

drilljenteNå er det tid for å ta inn flere drillere til korpsets drilltropp. Alle jenter på 2.og 3. trinn er velkomne til å delta på uttaket. Vi skal ta inn 6 nye drillere. Styret har vedtatt at de som taes med i drilltroppen, samtidig må delta i korpsets instrumentopplæring (nærmere info 1.kveld). Velkommen til amfiet på Verdalsøra barneskole torsdag 26.februar, tirsdag 3. og torsdag 5.mars kl 17-18.30 alle dagene. Må kunne delta på alle kveldene. Ansvarlige for instruksjon og uttak er tamburmajor Margrethe F Jacobsen og instruktør Ingrid Elise Helmo på Verdalsøra og tamburmajor Grete Holmli i Vuku skolemusikk. Vel møtt PS! De som har drillstav kan ta med.   Ved spørsmål- ta kontakt med Vigdis Haldorsen (99225821) eller Marit Austad (99724208).