ÅRSMØTE Mandag 27.februar

Mandag 27.februar kl. 20.15 på Verdalsøra skole, barneskoleamfiet.

Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen søndag 19. februar
( mob. 95129081 )

Velkommen