Flytting av øvelse!!

Amfiene på Verdalsøra skole er opptatt på mandag 5/9. Øvelsen flyttes derfor til speilsalen på Tindved kulturhage fra kl1800 – 2000. Korpsrommet på skolen blir åpent fra kl 1730 for de som må hente utstyr. Drillere som også spiller møter også så fremt det ikke blir drilløvelse.